SYSTEMY ALARMOWE (SSWiN)

systemy-alarmowe

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) 

to zestaw urządzeń, który ma na celu wykrycie i zasygnalizowanie próby wtargnięcia do obiektu, czy też naruszenie w jakikolwiek sposób terenu zewnętrznego.

Podstawowymi elementami każdego systemu sygnalizacji włamania i napadu są: centrala alarmowa wraz z akumulatorem stanowiącym rezerwowe źródło zasilania, urządzenia wykrywające zagrożenia (np. czujniki, przyciski napadowe) oraz elementy wykonawcze służące do powiadamiania o zaistniałym alarmie, czy innym zdarzeniu (np. sygnalizatory, dialer telefoniczny, nadajnik radiowy).
Nowoczesny system sygnalizacji włamania i napadu może być także wykorzystywany do zarządzania automatyką budynku (np. sterowanie piecem centralnego ogrzewania, roletami, załączanie oświetlenia). 
Rodzaj urządzeń dostępnych na polskim rynku, ze względu na zróżnicowane parametry techniczne i ceny pozwala na zaprojektowanie systemu przyjaznego dla indywidualnego Użytkownika, jak i instytucjonalnych Inwestorów.

Oferujemy pomoc i wsparcie techniczne w tym obsługę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną.